گواهینامه SSL

Secure Socket Layer) SSL) یک تکنولوژی استاندارد و به ثبت رسیده برای تامین ارتباطی امن مابین یک وب سرور و یک مرورگر اینترنت است.

گواهینامه SSL استاندارد سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص همراه با www
صدور فوری پس از پرداخت
نصب رایگان در سرورهای علاءالدین

گواهینامه SSL WildCard سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
قابل صدور برای یک دامنه یا یک زیر دامنه مشخص همراه با www
صدور فوری پس از پرداخت
نصب رایگان در سرورهای علاءالدین

گواهینامه Multi Domain سالانه

قابل صدور برای دامنه های ir و بین المللی
صدور گواهینامه ssl برای 4 یا 6 یا 10 دامنه یا زیر دامنه مشخص
صدور فوری پس از پرداخت
نصب رایگان در سرورهای علاءالدین