سرور مجازی آلمان

سرور مجازی آلمان از دیتا سنتر هتزنر

سرور مجازی – VPS1 ماهانه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPU 1*3.4 GHz پردازنده
 • 3GB رم
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 30 گیگابایت هارد دیسک SSD
سرور مجازی – VPS2 ماهانه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPU 2*3.4 GHz پردازنده
 • 5GB رم
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 50 گیگابایت هارد دیسک SSD
سرور مجازی – VPS3 ماهانه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPU 2*3.4 GHz پردازنده
 • 7GB رم
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 70 گیگابایت هارد دیسک SSD
سرور مجازی – VPS4 ماهانه
 • نامحدود پهنای باند
 • CPU 3*3.4 GHz پردازنده
 • 9GB رم
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • 90 گیگابایت هارد دیسک SSD